IPARD JAVNI POZIVI

Jačanje konkurentnosti, podsticanje investicija, inovativnost i strateško planiranje

 

VOĆARSTVO

 

STOČARSTVO

 

PRERADA VOĆA

 

PRERADA MLEKA I MESA

O nama

Agro Solutions group d.o.o. je osnovan 2018 godine od strane PODSTICAJA d.o.o. i expertske mreže saradnika i profesora  za projekte u poljoprivredi i preradi hrane.

Ipard Donacije

Mera 1

Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava

Mera 3

Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

Mera 7

Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja

UVEK DOSTUPNI ZA KONSULTACIJE

Usluge

BESPOVRATNA SREDSTVA

STRATEGIJA I MARKETING

LOKALNI BRANDOVI I TRADICIONALNI PROIZVODI

EDUKACIJA

INOVACIJE