Mera 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva

Kroz podršku investicijama u modernizaciju prerađivačkih kapaciteta koja se ostvaruje u okviru Mere 3 – Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva, povećaće se ukupne performanse sektora mleko i mlečni proizvodi, meso i proizvodi od mesa i sektora voća i povrća i doprineti postizanju potrebnih EU standarda.

Korisnici programa: preduzetnik, privredno društvo i zemljoradnička zadruga.

Dodatne informacije i upustva možete naći u pratećim dokumentima.