Usluge

BESPOVRATNA SREDSTVA

Planiranje, izrada i implementacija projekata iz IPARD, EU i Nacionalnih fondova. Izrada studija, analiza i poslovnih planova koji utiču na unapređenje poslovanja, sagledavanje trenutnog stanja, osvajanje novih tržišta i generisanje rasta i razvoja.

STRATEGIJA I MARKETING

Strateški planovi razvoja su alati za rast i razvoj svakog subjekta bez obzira da li je reč o preduzetniku, kompaniji, lokalnoj samoupravi ili bilo kojoj drugoj organizaciji. Na osnovu iskustva AS je kreirao poslovnu podršku usmerenu ka dizajnu, planiranju i realizaciji definisanih strateških pravaca razvoja i operativnih planova kroz unapređenje strateškog poslovanja, popravljanje marketinške strategije, stvaranje ciljeva i analize novog tržišta.

LOKALNI BRANDOVI I TRADICIONALNI PROIZVODI

AS posreduje između domaćih i inostranih kompanija gde je glavni zadatak povezivanje domaćih kompanija koje se bave proizvodnjom sa inostranim kompanijama kojima je takav proizvod potreban. Moto AS je unaprediti plasman lokalnih proizvoda iz Republike Srbije na inostrano tržište.

EDUKACIJA

Edukacija na temu pripreme i implementacije projekata finansiranih iz EU fondova kroz realizaciju edukativnih programa u vidu otvorenih i inhouse seminara i radionica sa stručnjacima iz oblasti poljoprivrede, privrede i ruralnog razvoja.

INOVACIJE

Imamo široku mrežu saradnika a posebno za teme kao što su digitalizacije poljoprivrede,  snimanje dronovima i obrada podataka sa svetskim softverom, obnovljivi izvori energije studije za biomasu, solarne kolektore i fotonaponske ploce. Pored toga gradjevinski i tehnološki projekti za preradu hrane.